Zasady użytkowania mebli SOSMEB

1)Meble powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem

2)Meble należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych, wietrzonych i nie narażonych na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych oraz intensywnych promieni słonecznych.

3)Zaleca się użytkowanie oraz przechowywanie mebli w pomieszczeniach wolnych od wilgoci, nadmiernego przegrzewania i wychładzania. Odpowiednia temperatura dla mebli to 15 do 25 stopni celcjusza.

4)Minimalna odległość mebli od źródeł ciepła (grzejnik, piec,kominek,kuchenka itp)powinna wynosić nie mniej niż 1 metr. W przypadku ogrzewania podłogowego zaleca się odizolowanie elementów drewnianych od źródła ciepła. Uwaga! Drewno jest materiałem palnym! Nie należy w pobliżu mebli używać otwartego ognia.

5)Meble przed czyszczeniem należy uprzednio odkurzyć.

6)Meble powinny być wypoziomowane,wszystkie elementy dokręcone i znajdować się w miejscu swojego przeznaczenia.

7)Meble są przeznaczone do użytkowania w warunkach domowych o wilgotności powietrza wahającej się w zakresie 45 do 60%.

8)Nierówności struktury i słoi, sęki,przebarwienia,szczeliny wgłębienia i pęknięcia są efektem ręcznej obróbki, stylizacją mebla oraz zachowaniem i pracą charakterystyczną dla drewna naturalnego.

9)W trakcie użytkowania na meblach w wyniku naturalnych właściwości mogą pojawić się odbarwienia w miejscach poddanych intensywnemu użytkowaniu oraz czyszczeniu.

10)Meble powinny być czyszczone środkami do struktur drewnianych nie zawierającymi alkoholu, rozpuszczalników i innych substancji żrących oraz takich które wnikają w powłokę

11)W okresie pierwszych 3-tygodni od daty produkcji która jest w większości przypadków data doręczenia trwa proces twardnięcia powłoki i nie zaleca się w tym okresie czyszczenia powierzchni mebla

12)Meble należy chronić przed nieuzasadnionymi uszkodzeniami mechanicznymi